Jurusita & Jurusita Pengganti

Nama

:

I Nyoman Widana, SH.

Nip

:

19660716 199303 1 002

Pangkat/ Gol Ruang

:

Penata Tk I (III/d)

Jabatan

:

Jurusita

       

Nama

:

I Nengah Astana

Nip

:

19820422 200604 1 004

Pangkat/Gol.Ruang

:

Pengatur (III/c)

Jabatan

:

Jurusita

       

Nama

:

I Gusti Ngurah Agung Pranata

Nip

:

19851105 200604 1 001

Pangkat/Gol.Ruang

:

Pengatur Muda Tk I (II/b)

Jabatan

:

Jurusita

       

Nama

:

I Made Sudiartana, SH.

Nip

:

19840212 200904 1 005

Pangkat/Gol.Ruang

:

Penata Muda (III/a)

Jabatan

:

Jurusita Pengganti

       

Nama

:

I Nyoman Adi Wirawan, A.Md.

Nip

:

19820422 200904 1 002

Pangkat/Gol.Ruang

:

Pengatur Tk I (II/d)

Jabatan

:

Jurusita Pengganti

       

Nama

:

I Gede Arya Wijaksana

Nip

:

19870331 200904 1 001

Pangkat/Gol.Ruang

:

Pengatur Muda Tk I (II/b)

Jabatan

:

Jurusita Pengganti

       
Copyright © 2017 Pengadilan Negeri Amlapura. All rights reserved.